Medierea este cofidentiala

Mediatorul trebuie sa respecte secretul oricarei informatii confidentiale de care ia cunostinta in cadrul activitatii sale profesionale, aceasta obligatie nefiind limitata in timp.

Mediatorul este obligat sa pastreze confidentialitatea informatiilor de care ia cunostinta in cursul activitatii sale de mediere, precum si cu privire la documentele intocmite sau care i-au fost predate de catre parti pe parcursul medierii. In nicio imprejurare, un mediator nu poate divulga informatii referitoare la partile care au participat la mediere, cazul mediat, argumentele aduse de catre parti, modul cum a decurs medierea, stilurile de negociere adoptate de catre parti, documentele aduse de fiecare dintre parti etc.

Mediatorul nu poate fi audiat ca martor pentru faptele si imprejurarile cunoscute in timpul medierii, cu exceptia cauzelor penale.